ORGANIZAČNA ŠTRUKTÚRA CTK ŽABOKREKY NAD NITROU

ČLENOVIA CTK Žabokreky nad Nitrou

Muži

Fendek Július
Slivka Sebastián
Mudr. Kocán Marián
Remeň Milan
Pitron Peter
Blaniar Rastislav
Uvíra Martin
Bakita Miroslav
Kardián Juraj
Žák  Štefan
Procházka Pavol
Korček Jozef
Žitňanský Miloš
Geleta Miroslav
Barborík Milan
Husár Ivan
Grznár Pavol
Pilát Miroslav
Jurtínus Jozef
Pilát Marián
Magát Miroslav

Deti

Fendek Sebastián
Chromík Lukáš
Chromík Luboš
Chromíková Lucia
Striežencová Liliana
Korček Samuel
Demeter Adam
Gebrlín  Marek
Blaho Matej
Konš Jozef
Kostolný Sebastián
Cabadajová Nelka
Kodaj Dominik
Pilát Leonard
Korenačka Matúš
Rušín  Adam
Rušínová Janka
Raffajová  Soňa

Ženy

Hopková Evelína
Čačková Katarína
Fendeková Daniela
Pukancová Blanka
Radačovská Zuzana
Krajčovičová Linda
Husarová Tina
Kocanová  Jana
Striežencová Zuzana