ORGANIZAČNA ŠTRUKTÚRA CTK ŽABOKREKY NAD NITROU


Kontaktujte nás

V prípade že nás potrebujete kontaktovať je nám najlepšie zatelefonovať. Samozrejme sa Vám k dispozicií aj e-mailom.


CTK Žabokreky nad Nitrou
Školská 216

IČO: 53 549 252
DIČ:2121650850
Číslo účtu:
IBAN: SK45 7500 0000 0040 2897 4067